AD (728x90)

Được tạo bởi Blogger.

Thứ Tư, 13 tháng 4, 2016

Tang cuốn cáp là gì? Cấu tạo của tang cuốn cáp

Share it Please
Hình ảnh tang cuốn cáp tời kéo tàu dạng tang trơn cuốn cáp kéo 20 tấn:

JM20t Tang cuốn cáp là gì? Cấu tạo của tang cuốn cáp?

Khi cuốn nhiều lớp cáp, tang cần có gờ chặn. Chiều cao gờ tính từ lớp cáp trên cùng cần tối thiểu 1,5 đường kính cáp tránh cáp tuột khỏi tang.

với Cơ cấu nâng dẫn động bằng động cơ, đường kính tang cần tính toán, đảm bảo vận tốc nâng cho trước.

Tính từ số vòng cáp trên 1 lớp (Z) và khoảng cách giữa các vòng cáp (bước cuốn cáp – t):  L ≥ Z.t •Bước cuốn cáp t ≈ dc với tang trơn; t ≈ 1,1.dc với tang xẻ rãnh. •Số vòng cáp khi cuốn 1 lớp tính theo công thức:

Z = Z1 + Z2 + Z3

với Z1 = a.H/(p.D0) – số vòng làm việc (H – chiều cao nâng;
D0 – đường kính tang; a – bội suất của palăng)

Z2 = 1,5..2 – số vòng cáp dự trữ trên tang

Z3 = 0..2 – số vòng phục vụ cố định cáp lên tang.

Khi cuốn n lớp cáp trên tang có thể lấy Z ≈ Z1/n

Để biết thêm chi tiết về tang cuốn cáp các bạn có thể tham khảo tại đây: http://vnid.vn/product.php?pn=Tang-cuon-cap&pid=80

Written by

We are Creative Blogger Theme Wavers which provides user friendly, effective and easy to use themes. Each support has free and providing HD support screen casting.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

© 2013 Máy móc và thiết bị công nghiệp. All rights resevered. Designed by Templateism