AD (728x90)

Lưu trữ Blog

Được tạo bởi Blogger.

Thứ Ba, 17 tháng 5, 2016

Các loại đầm bê tông sử dụng trong xây dựng

Share it Please
Các loại đầm bê tông sử dụng trong xây dựng - Đầm bê tông là một công đoạn trong công việc (hay công việc) đúc bê tông và bê tông cốt thép. giai đoạn này, chính là việc làm chặt kết cấu bê tông, ngay khi còn ở dạng vữa, vừa được đổ vào khuôn đúc, trước khi bê tông khởi đầu đông kết, bằng các tương tác chấn động từ bên ngoài diện tích hay từ trong lòng của kết cấu bê tông.Mục tiêu đầm bê tông

Vữa bê tông là một loại nguyên liệu hỗn hợp của các loại nguyên liệu hạt rời, cỡ hạt từ mịn đến thô. Trong lòng vữa bê tông, kể cả tới khi đã được đổ (hay còn gọi là rải) vào khuôn đúc bê tông, vẫn còn độ rỗng rất lớn. Nếu cứ để sinh tồn độ rỗng như vậy, sau khi bê tông đã ninh kết và đóng rắn, thì kết cấu bê tông vươn lên là xốp, không đặc chắc, không tương đồng và chịu lực kém.

Đối với kết cấu bê tông cốt thép, trước khi thi công bê tông nên đã phải có cốt thép trong khuôn đúc, mà khoảng cách giữa các cốt thép thường nhỏ hẹp, để vữa bê tông luồn qua được các khoảng cách này thường thiết yếu lực dồn đẩy từ bên ngoài.

bởi vậy, khi đúc các kết cấu bê tông và kết cấu bê tông cốt thép, cần phải thực hiện công đoạn máy đầm bàn, sau khi đã đổ (hay rải) vữa bê tông vào khuôn, nhằm hạn chế tới mức tối đa độ rỗng của kết cấu bê tông, đảm bảo vữa bê tông chảy qua mọi khoảng hở giữa các cốt thép và tới được mọi điểm của kết cấu, bao bọc được hoàn toàn cốt thép, loại trừ các hiện tượng rỗ và rỗng của kết cấu bê tông.

Các phương thức đầm bàn

Có hai phương thức máy đầm bàn, đó là: đầm ngoài và đầm trong. Phương thức đầm ngoài lại được phân thành: phương thức đầm mặt và phương thức đầm cạnh. Trong mỗi phương thức: đầm trong, đầm mặt và đầm cạnh, thì đều có thể xây dựng theo hai phương thức đầm tay chân (tức thị bằng tay) và đầm bằng máy.

Phương thức đầm trong lòng kết cấu bê tông


Trong phương thức đầm trong, người ta tìm cách đưa nguồn gây chấn động vào sâu trong lòng khối vữa bê tông vừa đổ để làm đặc chắc nó. Phương thức đầm trong (còn gọi là đầm sâu) thường ứng dụng để đầm các kết cấu có chiều sâu lớn, như: cột, tường, đài móng, móng máy, kết cấu bê tông khối lớn, đê, đập, ... Ở phương thức đầm này, khi thi công bằng máy, người ta thường dùng một loại trang bị đầm gọi là đầm bê tông bê tông.

Tổng hợp bởi: http://www.ghindustry.org/

Written by

We are Creative Blogger Theme Wavers which provides user friendly, effective and easy to use themes. Each support has free and providing HD support screen casting.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

© 2013 Máy móc và thiết bị công nghiệp. All rights resevered. Designed by Templateism