AD (728x90)

Lưu trữ Blog

Được tạo bởi Blogger.

Thứ Ba, 17 tháng 5, 2016

Các phương thức đầm bê tông

Share it Please
Đầm bàn bê tông là một công đoạn trong công tác (hay công tác) đúc bê tông và bê tông cốt thép. giai đoạn này, chính là việc làm chặt kết cấu bê tông, ngay khi còn ở dạng vữa, vừa được đổ vào khuôn đúc, trước khi bê tông mở đầu đông kết, bằng các liên quan chấn động từ bên ngoài diện tích hay từ trong lòng của kết cấu bê tông.


Mục đích


Vữa bê tông là một loại vật liệu hỗn hợp của các loại vật liệu hạt rời, cỡ hạt từ mịn đến thô. Trong lòng vữa bê tông, kể cả tới khi đã được đổ (hay còn gọi là rải) vào khuôn đúc bê tông, vẫn còn độ rỗng rất lớn. Nếu cứ để sống sót độ rỗng như vậy, sau khi bê tông đã ninh kết và đóng rắn, thì kết cấu bê tông trở nên xốp, không đặc chắc, không giống hệt và chịu lực kém.

Đối với kết cấu bê tông cốt thép, trước khi đổ bê tông phải đã phải có cốt thép trong khuôn đúc, mà khoảng cách giữa các cốt thép thường nhỏ hẹp, để vữa bê tông luồn qua được các khoảng cách này thường cần phải có lực dồn đẩy từ bên ngoài.

bởi vậy, khi đúc các kết cấu bê tông và kết cấu bê tông cốt thép, cần phải thực hiện giai đoạn máy đầm bàn, sau khi đã đổ (hay rải) vữa bê tông vào khuôn, nhằm giảm thiểu tới mức tối đa độ rỗng của kết cấu bê tông, bảo đảm vữa bê tông chảy qua mọi khoảng hở giữa các cốt thép và tới được mọi điểm của kết cấu, bao bọc được hoàn toàn cốt thép, loại trừ các hiện tượng rỗ và rỗng của kết cấu bê tông.

Các phương thức đầm bê tông


Có hai phương thức Đầm bê tông, đó là: đầm ngoài và đầm trong. Phương thức đầm ngoài lại được phân thành: phương thức đầm mặt và phương thức đầm cạnh. Trong mỗi phương thức: đầm trong, đầm mặt và đầm cạnh, thì đều có thể xây dựng theo hai phương thức đầm thủ công (tức là bằng tay) và đầm bằng máy.


Phương thức đầm trong lòng kết cấu bê tông


Trong phương thức đầm trong, người ta tìm cách đưa nguồn gây chấn động vào sâu trong lòng khối vữa bê tông vừa đổ để làm đặc chắc nó. Phương thức đầm trong (còn gọi là đầm sâu) thường ứng dụng để đầm các kết cấu có chiều sâu lớn, như: cột, tường, đài móng, móng máy, kết cấu bê tông khối lớn, đê, đập, ... Ở phương thức đầm này, khi xây dựng bằng máy, người ta thường dùng một loại thứ đầm gọi là đầm bê tông.

Written by

We are Creative Blogger Theme Wavers which provides user friendly, effective and easy to use themes. Each support has free and providing HD support screen casting.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

© 2013 Máy móc và thiết bị công nghiệp. All rights resevered. Designed by Templateism