AD (728x90)

Lưu trữ Blog

Được tạo bởi Blogger.

Thứ Năm, 19 tháng 5, 2016

Công nghệ sử dụng bê tông đầm lăn (Phần 1)

Share it Please

Giới thiệu về công nghệ bê tông đầm lăn


Cùng với sự tiến bộ nhanh chóng của nền kinh tế, thị trường công nghiệp ở Việt Nam ngày càng phát hành. Theo đó có rất nhiều các công nghệ thi công mới cũng được thâm nhập dần vào Việt Nam trong khi hội nhập kinh tế quốc tế của nước nhà.Các nhà vật liệu công nghiệp qua nghiên cứu nhận thấy rằng lượng nước (N) yêu cầu để bảo đảm lúc thuỷ hoá xi măng (X) trong khối bê tông là thấp hơn nhiều so với lượng nước được trộn vào hỗn hợp bê tông truyền thống. Mặt khác qua nghiên cứu lí luận về cường độ bê tông phát hiện ra rằng cường độ bê tông Rb tỷ trọng thuận với tỷ lệ N/X (Rb=F(N/X)).

 Bởi vậy, nếu giảm lượng nước trộn thì có thể giảm được lượng xi măng của hỗn hợp mà cường độ bê tông vẫn không thay đổi. Do giảm lượng nước trộn nên bê tông khô như đất, muốn đầm phải dùng máy đầm rung thay vì máy đầm dùi như bê tông truyền thống. Bê tông đầm lăn sinh ra từ những ý nghĩ đó rất đơn giản như vậy.

Công nghệ bê tông đầm lăn là loại công nghệ sử dụng bê tông không có độ sụt, được làm chặt bằng thiết bị rung lèn từ mặt ngoài (lu rung). Công nghệ này phù hợp dùng cho các công trình bê tông khối lớn, không cốt thép và hình dáng không phức hợp như lõi đập, mặt đường.

Việc dùng hỗn hợp bê tông khô hơn (không có độ sụt) và đầm lèn bê tông bằng lu rung giúp cho xây dựng nhanh hơn, rẻ hơn so với dùng công nghệ thi công bê tông truyền thống.

http://www.ghindustry.org/

Written by

We are Creative Blogger Theme Wavers which provides user friendly, effective and easy to use themes. Each support has free and providing HD support screen casting.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

© 2013 Máy móc và thiết bị công nghiệp. All rights resevered. Designed by Templateism