AD (728x90)

Lưu trữ Blog

Được tạo bởi Blogger.

Thứ Ba, 17 tháng 5, 2016

Ứng dụng của máy lu loại chân cừu

Share it Please
Ứng dụng của máy lu loại chân cừu  - Xe lu chân cừu còn gọi là máy đầm lăn là thiết bị đầm lu nền đât có vấy hay đầm chân dê. Loại Lu này thường được thiết kế kéo theo, khi đầm phải dùng máy kéo.

Bộ phận công tác của xe lu chân cừu là quả lăn có thể gia tải được như lu bánh thép, nhưng trên bề mặt bánh có các vấu sắp xếp thep hình bàn cờ hay hình mắt cao (Ô chữ nhật hoặc ô tam giác).


Vấu có nhiều hình dạng khác nhau, kiểu vấu hình chóp cụt và hình nón cụt dễ chế tạo nên được dùng rất phổ biến.

Trường hợp máy kéo chỉ tiến, không lùi đi kiểu vấu có dạng không cân xứng đầm rất hiệu quả, kiểu vấu này xuất hiện rất sớm, hình dạng vấu giống chân cừu nên gọi loại này là đầm chân cừu.

Ưu điểm của xe lu chân cừu

- Các vấu đầm làm giảm diện tích tiếp xúc giữ bánh xe lu và nền nên ứng suất tác dụng lên nền lớn, tăng được chiều sau đầm.
    
- Các lớp đầm dễ dàng có sự kết dính với nhau, chất lượng đầm cao.

Nhược điểm đối với xe lu chân cừu

- Do bề mặt bánh lu có vấu nên việc di chuyển máy khó khăn, khi di chuyển sang công trình khác phải dùng xe tải, romooc để vận chuyển. Các vấu cắm vào nền làm tăng lực cản di chuyển nên sức kéo máy phải lớn.

- Lớp đất trên cùng hút nước mạnh khi gặp trời mưa, làm chậm quá trình đầm đất, làm cho các phương tiện khác di chuyển khó khăn hơn. Khi bề mặt phằng và nhẵn phải sử dụng các máy đầm khác để đầm lại lớp trên cùng

Theo: http://www.ghindustry.org/

Written by

We are Creative Blogger Theme Wavers which provides user friendly, effective and easy to use themes. Each support has free and providing HD support screen casting.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

© 2013 Máy móc và thiết bị công nghiệp. All rights resevered. Designed by Templateism